DALAKÇI GENÇLİK Oktay Erbaş

09.11.12

Anasayfa
Yukarı
Ali Erbaş
Günel Erdem
Necati Genç
Sadi Erbaş
Ali Bozdağ
Hacı Ercan
Ulaş Köksal
Ceray Ceylan
Oktay Erbaş
Yakup Cemil

 

 

MEMUR OLMAK.......

Devlete Memur, şeyhe mürşit,patrona işçi olmak arasında pek de fark yoktur.

Makbul insan; birincisinde edilgen bir yurttaş, ikincisinde sadık bir uşak, üçüncüsünde ise hem yumuşak başlı bir köle gibi davranmalıdır.

Her üç kurumda  da iddia sahibi olmak, itiraz cüreti göstermek ve başına buyruk davranmak ; hoş karşılanmaz.
İnsanları ikna etmede devlet gücü; şeyh inancı; patron da parayı kullanır. Devlet emellerinin aracı, şeyhin inançlarının teşvikçisi, patronu ihtiyaç gidericisi olarak kullanmakta başlı başına bir karizma sorunudur. Amaç dışılık kurumları araç olmaktan çıkarır. Bunun için insanlar daha iyi yaşamalarının aracı olarak icat ettikleri kurumların ve kavramların tuzağına düşerler. Kurumları, kavramları ve değerleri tekeline alan bir avuç oligark onların marifetleriyle insanlara şu dayatmaları yapar. Düşünme itaat et! Şüphe etme inan! Sorma Uygula! Başkası hesabına eylem koymak, yaban eller için
düşünmek; edilgen yaşamın ilk şartıdır.
Karın doyurmak için emir almaya hazır olmak köle  tavrıdır. Halbuki risk almak , tavır koymak, değerle davranmak gerçek insan yaklaşımıdır. İnsan gibi yaşamak; adam gibi davranmak direnmeyle ilgili bir iştir. Güdülere, dürtülere, keyif vericilere ve rahata direnmek adam gibi adam olmanın temel esaslarındandır. emre amade yaşamak insanlığın gereklerinden değildir! Eylemin efendisi olmak
dururken uşağı olmak kabul edilemez. ensede boza pişirmeye hazır bir otokratın karşısında susta durmak yaman bir insanlık çelişkisidir.
Galiba otokrat sistemler insanlardan intikamını onları memur yaparak alıyor. Bu bağlamda şeytan bile en iyi amirden daha çok tercih edilir. Hiç olamazsa şeytan ve şeytanlık hakkında hemen her insanın belirli bir kanaati vardır.
Şeytanın düşmanlığının ve dostluğunun ne anlama geldiği de bilinir! Sistemin ürünü olan amirinde ve ona muti olarak yaşamaya çalışan memurun ne dostluğuna ne de düşmanlığına güvenilir olmaz.
Memurun amir durumuna gelmesi halinde durum daha da vahim bir hal alır. Bunun psikososyal aşamalarının ilginç bir biçimde ortaya koyan bir devlet başkanının görüşleri şöyledir; Üstüne biraz düşünülürse, memuriyetin ilk aşamasında bireyin ahlakına korkunç bir darbe vurulduğu görülür.
Birey daha başlangıçta, toplumun diğer bireylerinden ayrılır.Onda toplumun diğer bireylerinde bulunmayan "zorunlu" itaat duygusu oluşuyor ve zamanla gelişiyor. Bundan sonraki aşamalar bu duygunun  sahneye çıkmasıdır.
Sonuçta bu birey amir konumuna geldi mi? Yönetimi görmüş olmasının yanında bürokratik nüvesini geliştirerek,  bu nüvenin egemenliğinin altına girer. Artık bu birey memuriyet yaşamından önceki doğasına yabancılaşmıştır. Kişi bu yolun sonuna ulaşıncaya kadar, yeni bir renge girmiş insandır ki seneler, onun doğasını değiştirmiştir. Artık geçmişte üyesi olduğu sosyal gruptan bütünüyle ayrılmıştır.
Böyle bir bireyin, tamamen başkalaşım geçirdiği kabul edilmelidir. Bu durumda toplum çıkarı düşüncesini "derin bir kendini beğeni" ve emirlere uyma zorunluluğunu egemen kıldığı için "derin düşünmemek" temeli bulunur. Zira bu temel üzerinde gelişen ilişkilerin, kendine beğeniyi oluşturacağını anladıktan sonra, artık emre itaatin beyinde yaratacağı yıkımdan söz etmek
uygun olur.

Eğer bir memur, vicdanı ve görevi ile ilgili şeylerde " düşünmeksizin"  hareket edecek olursa, bu durumun, beyinde ciddi bir izi bırakacağından şüphe edilmez" .Her şeye rağmen memur olmak yada memur kalmak iradesi bireyin elindedir.!

İşte Memur olmak yada olmamak işte sorun burada yatıyor.

Oktay ERBAŞ/ADANA 07.06.2005

 

Anasayfa | Ali Erbaş | Günel Erdem | Necati Genç | Sadi Erbaş | Ali Bozdağ | Hacı Ercan | Ulaş Köksal | Ceray Ceylan | Oktay Erbaş | Yakup Cemil

Yenilik: 22.04.11